Privacy bij Tuincentrum Oosterik

U kunt hier de volledige disclaimer, privacyverklaring en cookies-beleid nalezen. Hieronder een greep uit onze disclaimer, privacyverklaring en cookies-beleid.


Tuincentrum Oosterik waardeert het vertrouwen dat je als klant in ons stelt. Wij respecteren dan ook je privacy als gebruiker van onze website. We gaan vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens die je ons geeft en handelen daarbij volgens de wettelijke regels en voorschriften. Tuincentrum Oosterik verstrekt je gegevens niet aan derden en zal deze slechts aan derden ter beschikking stellen, indien deze betrokken zijn bij de uitvoering van je bestelling. Het hiervoor genoemde kan slechts anders zijn, indien Tuincentrum Oosterik in de toekomst besluit om de gehele onderneming, dan wel een of meer onderdelen of activa van de onderneming, over te dragen aan derden.


Automatisch gegenereerde informatie


Tuincentrum Oosterik verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens het gebruik van Tuincentrum Oosterik. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt je computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat je gebruikt, de pagina’s die je bezoekt en “cookies”.


Cookies


Op www.Oosterik.nl maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die je browser opslaat. Cookies kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om je inlognaam en instellingen te onthouden. Dankzij cookies kan Tuincentrum Oosterik je herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Ook hebben we zo beter inzicht in wat je zoekt op onze site, zodat we daar onze diensten en assortiment op kunnen aanpassen. Wens je liever geen cookies via www.Oosterik.nl, dan kun je dat instellen in je browser.


Politie en aansprakelijkheid


Aan politie en/of justitie kunnen, in het kader van wet- en regelgeving dan wel een justitieel bevel persoonsgegevens worden verstrekt voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten (artikel 43b Wbp) en/of anderszins.


Toestemming en veranderingen in het privacybeleid


Door gebruik te maken van onze website, accepteer je de informatie die we hebben uitgelegd in dit beleid. Tuincentrum Oosterik kan dit beleid op ieder moment wijzigen. Aanpassingen in ons privacybeleid zullen op deze pagina worden weergegeven. Tuincentrum Oosterik zal bij wijzigingen van haar privacybeleid je rechten ten aanzien van de reeds verkregen informatie op geen enkele wijze beperken.


Aan wie kan ik verdere vragen of opmerkingen kwijt?


Indien je je gegevens wilt wijzigen of nadere informatie wenst, kun je ons bereiken door een e-mail te sturen naar info@oosterik.nl. Je behoudt nadrukkelijk het recht op correctie van je gegevens.