PRIVACY

Privacy bij Tuincentrum Oosterik

Tuincentrum Oosterik waardeert het vertrouwen dat u als klant in ons stelt. Wij respecteren dan ook uw privacy als gebruiker van onze website. We gaan vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens die u ons geeft en handelen daarbij volgens de wettelijke regels en voorschriften. Tuincentrum Oosterik verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze slechts aanderden ter beschikking stellen, indien deze betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestelling. Bovenstaande kan slechts anders zijn, indien in de toekomst Tuincentrum Oosterik besluit om de gehele onderneming dan wel een of meer onderdelen of activa van de onderneming over te dragen aan een derde. U verleent Tuincentrum Oosterik door het aanvinken van onze ‘akkoord button’ ondubbelzinnig toestemming om de gegevens aan een hiervoor bedoelde derde over te dragen.
 

Welke gegevens verzameld en verwerkt Tuincentrum Oosterik?

Als u een bestelling doet via www.oosterik.nl (.de) vragen wij uw naam, e-mailadres, het door u gewenste bezorgadres en uw betaalgegevens (hierna: Persoonsgegevens). Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken, uit te voeren en u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling. Tuincentrum Oosterik behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, indien de door u verleende Persoonsgegevens onjuist blijken te zijn. Voor u heeft dit als consequentie dat de door u bij ons bestelde goederen niet meer geleverd zullen kunnen worden.

Tuincentrum Oosterik biedt u de mogelijkheid om u aan te melden voor de online nieuwsbrief van Tuincentrum Oosterik. Door u aan te melden verleent u aan Tuincentrum Oosterik toestemming om uw Persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan en deze te gebruiken om u te informeren over acties en aanbiedingen van Tuincentrum Oosterik.

Tot slot biedt Tuincentrum Oosterik u de mogelijkheid om een account aan te maken. Uw Persoonsgegevens zullen op deze account worden opgeslagen. Dit heeft als voordeel dat u deze, bij een nieuwe bestelling niet opnieuw hoeft in te vullen.
 

Extra veiligheid voor uw persoonlijke gegevens

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wanneer u een bestelling plaatst en uw Tuincentrum Oosterik account raadpleegt, bewaren wij deze gegevens op door firewalls beschermde servers. Uw Persoonsgegevens worden verstuurd met een zogenaamd 'extended-gevalideerde SSL-certificaat'. Dit betekent dat op een elektronische certificaat ook de (gecontroleerde en gevalideerde) bedrijfsnaam staat. Deze bedrijfsnaam ziet u in de meeste webbrowsers in de adresbalk verschijnen, naast het adres van de site. Hierdoor weet u zeker dat de site ook echt van Tuincentrum Oosterik is. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn uw Persoonsgegevens over te maken naar servers van aan Tuincentrum Oosterik gerelateerde ondernemingen. Uw gegevens worden echter altijd vertrouwelijk behandeld en beschermd.

Automatisch Gegenereerde Informatie

Tuincentrum Oosterik verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van Tuincentrum Oosterik. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat u gebruikt, de pagina’s die u bezoekt en “cookies”.
 

Cookies

Op www.Oosterik.nl maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die uw browser opslaat. Cookies kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om uw inlognaam en instellingen te onthouden. Dankzij cookies kan Tuincentrum Oosterik u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Ook hebben we zo beter inzicht in wat u zoekt op onze site, zodat we daar onze diensten en assortiment op kunnen aanpassen. Wenst u liever geen cookies via www.Oosterik.nl, dan kunt u dat instellen in uw browser.
 

Politie en aansprakelijkheid

Aan politie en/of justitie kunnen in het kader van wet- en regelgeving dan wel een justitieel bevel persoonsgegevens worden verstrekt voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten (artikel 43b Wbp) en/of anderszins.
 

Uw toestemming en veranderingen in het Privacybeleid

Door gebruik te maken van onze website, accepteert u de informatie die we hebben uitgelegd in dit beleid. Tuincentrum Oosterik kan dit beleid op ieder moment wijzigen. Aanpassingen in ons privacybeleid zullen op deze pagina worden weergegeven. Tuincentrum Oosterik zal bij wijzigingen van haar privacybeleid uw rechten ten aanzien van de reeds verkregen informatie op geen enkele wijze beperken.
 

Aan wie kan ik verdere vragen of opmerkingen kwijt?

Indien u uw gegevens wilt wijzigen of nadere informatie wenst kunt u ons bereiken door een e-mail te versturen naar webshop@oosterik.nl . U behoudt nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.